Privacy Policy

Privacyverklaring Kraakman Tuinmachines
Via de webshop van Kraakman Tuinmachines worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Kraakman Tuinmachines hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Kraakman Tuinmachines is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2023.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van één van onze diensten laat u bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de WBP. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen via de webshop af te handelen: NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de webshop invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit relevant is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek. Wij kunnen nadien contact met u opnemen voor commerciële doeleinden via briefpost, e-mail, telefoon of sociale media. Er wordt een afmeldmogelijkheid aangeboden zodat u de mogelijkheid heeft om u hiervoor af te melden, zodat u geen communicatie voor commerciële doeleinden meer zult ontvangen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen als u opnieuw gebruik maakt van onze webshop. Daarnaast worden deze gegevens bewaard zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling. Ten slotte bewaren wij deze gegevens om u een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij verstrekken de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Om u te kunnen registreren op onze webshop, vragen wij u om de volgende gegevens: NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Kraakman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze webshop wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kraakman gebruikt cookies uitsluitend voor de technische functionaliteit en dit zorgt dat de webshop naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden bij het opnieuw bezoeken van onze webshop. Deze cookies worden ook gebruikt om de webshop optimaal te laten functioneren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan onze partners. Op onze webshop zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw (persoons)gegevens. Voor een nadere toelichting over hoe Google uw (persoons)gegevens gebruikt kunt u op deze link klikken: How Google uses information from sites or apps that use our services – Privacy & Terms – Google

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (of verwijdering) van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.